Dotacje

 

            MAŁGORZATA SZCZYPKA MARGOLA – SYSTEMY KOMPUTEROWE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zlecenie przez MARGOLA – Systemy Komputerowe usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu wielokanałowego monitoringu poziomu i charakteru wibracji”.

 

Przedmiotem projektu będzie zakup usługi B+R, związanej z opracowaniem przez Centrum Transferu Technologii na zlecenie firmy MARGOLA innowacyjnego systemu wielokanałowego monitoringu poziomu i charakteru wibracji.

W wyniku realizacji prac zostanie stworzony elektroniczny układ monitorujący poziom i charakter wibracji maszyn, urządzeń, budynków itp. Układ ten złożony będzie z modułu głównego zawierającego kontroler, pamięć, układ zasilania i układ komunikacyjny oraz z rozproszonego układu trzyosiowych czujników przemieszczeń/przyśpieszeń umożliwiających rejestrować współbieżnie na wielu kanałach (synchronicznie) drgania badanego układu. Projektowane rozwiązanie będzie posiadało szeroki zakres zastosowania m.in. wykorzystywane  do monitoringu budynków, jak i nadzoru pracy urządzeń wszelkiego rodzaju, np. w zakładach produkcyjnych.

Usługa badawczo-rozwojowa obejmuje realizację 6 zadań w ramach których określonych etapów:

  1. Opracowanie wielokanałowego czujnika wibracji
  2. Opracowanie oprogramowania wbudowanego

III. Opracowanie modelu komunikacji

  1. Opracowanie algorytmów analizy danych i budowa modelu układu drgań
  2. Włączenie użytkowników końcowych
  3. Integracja systemu, wytworzenie demonstratora i testy

Okres realizacji projektu: od 2021-04-01 do 2022-03-31

Wartość projektu ogółem: 487 080,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 396 000,00 zł oraz  wartość dofinansowania: 336 600,00 zł

 

Facebook