Dotacje

 

Małgorzata Szczypka MARGOLA – Systemy Komputerowe realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup przez MARGOLA – Systemy Komputerowe usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnego produktu – EBSS Electric Bluetooth Security System”.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi B+R, związanej z opracowaniem przez Centrum Transferu Technologii na zlecenie firmy MARGOLA innowacyjnego produktu – EBSS Electric Bluetooth Security System oraz opracowanie prototypu, testowania i walidacji nowego produktu.

Usługa obejmuje realizację 3 zadań, w ramach których zostaną wykonane określone etapy obejmujące:

  1. Analiza teoretyczna problematyki budowanego urządzenia
  2. Budowa prototypu
  3. Testy funkcjonalne stworzonego prototypu

Rezultatem projektu będzie opracowany, w pełni funkcjonalny nowy produkt w postaci urządzenia do wyłączania urządzeń elektrycznych, który powinien wskazywać IX poziom gotowości technologicznej

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2020-11-29

Wartość projektu ogółem: 239 850,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 195 000,00 zł oraz  wartość dofinansowania: 165 750,00 zł

EFRR_kolor-300dpi

Facebook